تعداد آزمایشات قارچی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در کشور

تعداد آزمایشات قارچی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در کشور

تعداد آزمایشات قارچی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/04
توضیحات

آمار فوق تعداد آزمایشات قارچی اخذ شده به منظور بررسی وضعیت بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرم آبی در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.