موارد حفظ کاربری طبق تبصره یک ماده یک (موافقت) در کشور

موارد حفظ کاربری طبق تبصره یک ماده یک (موافقت) در کشور

موارد حفظ کاربری طبق تبصره یک ماده یک (موافقت) در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/11
توضیحات

آمار فوق موارد حفظ کاربری طبق تبصره یک ماده یک (موافقت) در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.