تعداد کل معالجات طیور در درمانگاه های کل کشور

تعداد کل معالجات طیور در درمانگاه های کل کشور

تعداد کل معالجات طیور در درمانگاه های کل کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: قطعه
بروزرسانی: 1399/11/06
توضیحات

آمار فوق تعداد کل معالجات طیور در درمانگاه‌های کل کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.