میزان کل یارانه بخش کشاورزی

شما در حال مشاهده 30 رکورد آخر این آمار می باشید.
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/04/28
توضیحات

آمار فوق میزان کل یارانه بخش کشاورزی را در بازه سال های 1367 تا 1389 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.