میزان تولید آبی توتون و تنباکو در کشور

میزان تولید آبی توتون و تنباکو در کشور

میزان تولید آبی توتون و تنباکو در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/15
توضیحات

آمار فوق میزان تولید آبی توتون و تنباکو در کشور را در بازه سال‌های 1385_1384 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.