میزان کل سطح بارور محصول توت فرنگی در کشور

میزان کل سطح بارور محصول توت فرنگی در کشور

میزان کل سطح بارور محصول توت فرنگی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1399/11/19
توضیحات

آمار فوق میزان کل سطح بارور محصول توت‌فرنگی در کشور را در بازه سال‌های 1387 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.