میزان کل سطح سایر میوه های دانه دار در کشور

میزان کل سطح سایر میوه های دانه دار در کشور

میزان کل سطح سایر میوه های دانه دار در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1399/11/14
توضیحات

آمار فوق میزان کل سطح سایر میوه‌های دانه‌دار در کشور را در بازه سال‌های 1393 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.