میزان کل سطح غیر بارور محصول آلو قطره طلا در کشور

میزان کل سطح غیر بارور محصول آلو قطره طلا در کشور

میزان کل سطح غیر بارور محصول آلو قطره طلا در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1399/11/18
توضیحات

آمار فوق میزان کل سطح غیر‌بارور محصول آلو قطره طلا در کشور را در بازه سال‌های 1387 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

توضیحات:
1) در آمار سال 1398 مجموع محصولات آلو و آلو قطره طلا لحاظ شده است.