میزان تولید آبی محصول گوجه در کشور

میزان تولید آبی محصول گوجه در کشور

میزان تولید آبی محصول گوجه در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1399/11/15
توضیحات

آمار فوق میزان تولید آبی محصول گوجه در کشور را در بازه سال‌های 1387 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.