میزان تولید آبی محصول تمشک در کشور

میزان تولید آبی محصول تمشک در کشور

میزان تولید آبی محصول تمشک در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1399/11/19
توضیحات

آمار فوق میزان تولید آبی محصول تمشک در کشور را در بازه سال‌های 1387 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.