عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور

عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور

عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم بر هکتار
بروزرسانی: 1400/04/20
توضیحات

آمار فوق عملکرد سطح کل آفتابگردان آجیلی در کشور را در بازه سال‌های 1396_1395 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.