مبارزه با بیماری های درختان میوه نیمه گرمسیری و گرمسیری در کشور

مبارزه با بیماری های درختان میوه نیمه گرمسیری و گرمسیری در کشور

مبارزه با بیماری های درختان میوه نیمه گرمسیری و گرمسیری در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/23
توضیحات

آمار فوق مبارزه با بیماری‌های درختان میوه نیمه گرمسیری و گرمسیری در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.