تعداد کل مایه کوبی تک سمی در کشور

تعداد کل مایه کوبی تک سمی در کشور

تعداد کل مایه کوبی تک سمی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: نوبت‌سر
بروزرسانی: 1400/03/18
توضیحات

آمار فوق تعداد کل مایه کوبی تک سمی در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.