تراکم گیری جوندگان در کشور

تراکم گیری جوندگان در کشور

تراکم گیری جوندگان در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/22
توضیحات

آمار فوق تراکم گیری جوندگان در کشور را در بازه سال‌های 1388 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.