شرایط قرنطینه ای ورود با ریسک متوسط در کشور

شرایط قرنطینه ای ورود با ریسک متوسط در کشور

شرایط قرنطینه ای ورود با ریسک متوسط در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: فقره
بروزرسانی: 1400/04/28
توضیحات

آمار فوق شرایط قرنطینه‌ای ورود با ریسک متوسط در کشور را در بازه سال‌های 1388 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.