تمدید پروانه فعالیت شرکت های دفع آفات خصوصی در کشور

تمدید پروانه فعالیت شرکت های دفع آفات خصوصی در کشور

تمدید پروانه فعالیت شرکت های دفع آفات خصوصی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1400/04/27
توضیحات

آمار فوق تمدید پروانه فعالیت شرکتهای دفع آفات خصوصی در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1387 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.