میزان تولید شلتوک در کشور

میزان تولید شلتوک در کشور

میزان تولید شلتوک در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/08
توضیحات

آمار فوق میزان تولید شلتوک در کشور را در بازه سال‌های 1393_1392 تا 1396_1395 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.