تعداد عملیات جراحی دام بزرگ در درمانگاه خصوصی در کشور

تعداد عملیات جراحی دام بزرگ در درمانگاه خصوصی در کشور

تعداد عملیات جراحی دام بزرگ در درمانگاه خصوصی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: راس-قطعه
بروزرسانی: 1399/11/06
توضیحات

آمار فوق تعداد عملیات جراحی دام بزرگ در درمانگاه خصوصی در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.