تعداد معالجات گوسفند و بز ها در درمانگاه خصوصی در کشور

تعداد معالجات گوسفند و بز ها در درمانگاه خصوصی در کشور

تعداد معالجات گوسفند و بز ها در درمانگاه خصوصی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: راس
بروزرسانی: 1399/11/06
توضیحات

آمار فوق تعداد معالجات گوسفند و بز‌ها در درمانگاه خصوصی در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.