مبارزه با علف های هرز محصول انار در کشور

مبارزه با علف های هرز محصول انار در کشور

مبارزه با علف های هرز محصول انار در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/23
توضیحات

آمار فوق مبارزه با علف‌های هرز محصول انار در کشور را در بازه سال‌های 1392 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.