برآورد سطح کل سایر دانه های روغنی در کشور

برآورد سطح کل سایر دانه های روغنی در کشور

برآورد سطح کل سایر دانه های روغنی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/16
توضیحات

آمار فوق برآورد سطح کل سایر دانه های روغنی در کشور را در بازه سال‌های 1385_1384 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.