برآورد سطح دیم آفتابگردان روغنی در کشور

برآورد سطح دیم آفتابگردان روغنی در کشور

برآورد سطح دیم آفتابگردان روغنی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/16
توضیحات

آمار فوق برآورد سطح دیم آفتابگردان روغنی در کشور را در بازه سال‌های 1394_1393 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.