تعداد موارد واگذاری اراضی طرح های غیر کشاورزی در کشور

تعداد موارد واگذاری اراضی طرح های غیر کشاورزی در کشور

تعداد موارد واگذاری اراضی طرح های غیر کشاورزی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1400/05/12
توضیحات

آمار فوق تعداد موارد واگذاری اراضی طرح‌های غیر کشاورزی در کشور را در بازه سال‌های 1392 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.