تعداد سردخانه های نوار ساحلی صنایع شیلاتی کشور

تعداد سردخانه های نوار ساحلی صنایع شیلاتی کشور

تعداد سردخانه های نوار ساحلی صنایع شیلاتی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1399/04/25
توضیحات

آمار فوق تعداد سردخانه های نوار ساحلی صنایع شیلاتی کشور را در بازه سال های 1382 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.