تعداد گاو گوساله دورگ بخش دام کشور

تعداد گاو گوساله دورگ بخش دام کشور

تعداد گاو گوساله دورگ بخش دام کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار راس
بروزرسانی: 1399/11/07
توضیحات

آمار فوق تعداد گاو گوساله دورگ بخش دام کشور را در بازه سال های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.