میزان سرمایه بخش جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور

میزان سرمایه بخش جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور

میزان سرمایه بخش جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: میلیارد ریال
بروزرسانی: 1400/05/10
توضیحات

آمار فوق میزان سرمایه بخش جواز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی صنایع باغی در کشور را در بازه سال های 1382 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.

توضیحات:

1) آمار سال 1382، مجموع بخش زراعی و باغی می‌باشد.