احداث طرح مطالعه امکان سنجی توسعه فعالیت ها و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق عشایر کشور

احداث طرح مطالعه امکان سنجی توسعه فعالیت ها و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق عشایر کشور

احداث طرح مطالعه امکان سنجی توسعه فعالیت ها و ایجاد فرصت های شغلی در مناطق عشایر کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/08
توضیحات

آمار فوق احداث طرح مطالعه امکان‌سنجی توسعه فعالیت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی در مناطق عشایر کشور را در بازه سال‌های 1388 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.