تکمیل طرح مطالعه تفصیلی و طراحی پروژه در مناطق عشایر کشور

تکمیل طرح مطالعه تفصیلی و طراحی پروژه در مناطق عشایر کشور

تکمیل طرح مطالعه تفصیلی و طراحی پروژه در مناطق عشایر کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/08
توضیحات

آمار فوق تکمیل طرح مطالعه تفصیلی و طراحی پروژه در مناطق عشایر کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1392 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.