طرح احداث بند خاکی (حجم عملیات) به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور

طرح احداث بند خاکی (حجم عملیات) به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور

طرح احداث بند خاکی (حجم عملیات) به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
بروزرسانی: 1399/11/08
توضیحات

آمار فوق طرح احداث بند خاکی (حجم عملیات) به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) درآمار فوق در بازه سال‌های 1381 تا 1385 مجموع طرح‌های احداثی و تکمیلی ذکر شده‌اند.