طرح احداث پل به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور

طرح احداث پل به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور

طرح احداث پل به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دهانه
بروزرسانی: 1399/11/08
توضیحات

آمار فوق طرح احداث پل به جهت ارایه خدمات پشتیبانی به کوچندگان کشور را در بازه سال‌های 1383 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
توضیحات:
1) درآمار فوق در بازه سال‌های 1383 تا 1385 مجموع طرح‌های احداثی و تکمیلی ذکر شده‌اند.