موجودی سم پاش میکرونر بخش ادوات کشاورزی کشور

موجودی سم پاش میکرونر بخش ادوات کشاورزی کشور

موجودی سم پاش میکرونر بخش ادوات کشاورزی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: دستگاه
بروزرسانی: 1400/04/12
توضیحات

آمار فوق موجودی سم پاش میکرونر بخش ادوات کشاورزی کشور را در بازه سال های 1387 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.