میزان کل سموم موش کش در کشور

میزان کل سموم موش کش در کشور

میزان کل سموم موش کش در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/27
توضیحات

آمار فوق میزان کل سموم موش کش در کشور جهت برآورد، پیگیری تهیه، تدارک و کنترل کیفی و تخصصی مورد نیاز در کشور را در بازه سال‌های 1382 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.