مقدار صادرات گاز متیل بروماید بر حسب متر مکعب در کشور

مقدار صادرات گاز متیل بروماید بر حسب متر مکعب در کشور

مقدار صادرات گاز متیل بروماید بر حسب متر مکعب در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مترمکعب
بروزرسانی: 1400/04/27
توضیحات

آمار فوق مقدار صادرات گاز متیل‌بروماید بر حسب متر‌مکعب در کشور را در بازه سال‌های 1394 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.