مقدار واردات گاز متیل بروماید بر حسب تن در کشور

مقدار واردات گاز متیل بروماید بر حسب تن در کشور

مقدار واردات گاز متیل بروماید بر حسب تن در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/27
توضیحات

آمار فوق مقدار واردات گاز متیل‌بروماید بر حسب تن در کشور را در بازه سال‌های 1394 تا 1396 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.