قیمت خرده فروشی گوشت گاو در کشور

قیمت خرده فروشی گوشت گاو در کشور

قیمت خرده فروشی گوشت گاو در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم‌-‌ریال
بروزرسانی: 1399/11/07
توضیحات

آمار فوق قیمت خرده‌فروشی گوشت گاو در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.