قیمت خرده فروشی گوشت مرغ آماده طبخ در کشور

قیمت خرده فروشی گوشت مرغ آماده طبخ در کشور

قیمت خرده فروشی گوشت مرغ آماده طبخ در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: کیلوگرم‌-‌ریال
بروزرسانی: 1399/11/07
توضیحات

آمار فوق قیمت خرده فروشی گوشت مرغ آماده طبخ در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.