تعداد مزارع و مراکز فعال پرورش ماهیان دریایی به منظور بررسی وضعیت بهداشتی در کشور

تعداد مزارع و مراکز فعال پرورش ماهیان دریایی به منظور بررسی وضعیت بهداشتی در کشور

تعداد مزارع و مراکز فعال پرورش ماهیان دریایی به منظور بررسی وضعیت بهداشتی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: مورد
بروزرسانی: 1399/11/05
توضیحات

آمار فوق تعداد مزارع و مراکز فعال پرورش ماهیان دریایی به منظور بررسی وضعیت بهداشتی در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.