میزان تولید دیم ذرت دانه ای در کشور

میزان تولید دیم ذرت دانه ای در کشور

میزان تولید دیم ذرت دانه ای در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/14
توضیحات

آمار فوق میزان تولید دیم ذرت دانه ای در کشور را در بازه سال‌های 1385_1384 تا 1392_1391 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.