تعداد منفی تست بیماری مشمشه در کشور

تعداد منفی تست بیماری مشمشه در کشور

تعداد منفی تست بیماری مشمشه در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: راس
بروزرسانی: 1399/11/01
توضیحات

آمار فوق تعداد منفی تست بیماری مشمشه در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.