میزان کشتار شتر در کشور

میزان کشتار شتر در کشور

میزان کشتار شتر در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار نفر
بروزرسانی: 1399/11/05
توضیحات

آمار فوق میزان کشتار شتر در کشور را در بازه سال‌های 1376 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:
1) آمار فوق مربوط به کشتارگاه‌های صنعتی و نیمه‌صنعتی می‌باشد.