میزان صید خرچنگ در آب های جنوب کشور

میزان صید خرچنگ در آب های جنوب کشور

میزان صید خرچنگ در آب های جنوب کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1399/05/01
توضیحات

آمار فوق میزان صید خرچنگ در آب های جنوب کشور را در بازه سال های 1383 تا 1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.