قیمت تضمینی خرید چغندرقند

قیمت تضمینی خرید چغندرقند

قیمت تضمینی خرید چغندرقند

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: ریال - کیلوگرم
بروزرسانی: 1400/04/28
توضیحات

آمار فوق قیمت تضمینی خرید چغندرقند را در بازه سال های 1368 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.