میزان تولید توت فرنگی گلخانه ای در کشور

میزان تولید توت فرنگی گلخانه ای در کشور

میزان تولید توت فرنگی گلخانه ای در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/05/05
توضیحات

آمار فوق میزان تولید توت فرنگی گلخانه ای در کشور را در بازه سال های 1392 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.