تعداد عملیات مامایی در درمانگاه دولتی در کشور

تعداد عملیات مامایی در درمانگاه دولتی در کشور

تعداد عملیات مامایی در درمانگاه دولتی در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: راس-قطعه
بروزرسانی: 1399/11/06
توضیحات

آمار فوق تعداد عملیات مامایی در درمانگاه دولتی در کشور را در بازه سال‌های 1381 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.