میزان تولید دیم گلرنگ در کشور

میزان تولید دیم گلرنگ در کشور

میزان تولید دیم گلرنگ در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: تن
بروزرسانی: 1400/04/16
توضیحات

آمار فوق میزان تولید دیم گلرنگ در کشور را در بازه سال‌های 1394_1393 تا 1398_1397 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.