میزان سطح بارور سایر میوه ها در بین بیشترین تولیدات محصولات باغی کشور

میزان سطح بارور سایر میوه ها در بین بیشترین تولیدات محصولات باغی کشور

میزان سطح بارور سایر میوه ها در بین بیشترین تولیدات محصولات باغی کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار هکتار
بروزرسانی: 1399/11/14
توضیحات

آمار فوق میزان سطح بارور سایر میوه ها در بین بیشترین تولیدات محصولات باغی کشور را در بازه سال‌های 1397 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.