اعمال ضوابط قرنطینه ای روی محموله های صادراتی بر حسب عدد در کشور

اعمال ضوابط قرنطینه ای روی محموله های صادراتی بر حسب عدد در کشور

اعمال ضوابط قرنطینه ای روی محموله های صادراتی بر حسب عدد در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: عدد
بروزرسانی: 1400/04/28
توضیحات

آمار فوق اعمال ضوابط قرنطینه‌ای روی محموله‌های صادراتی بر حسب عدد در کشور را در بازه سال‌های 1389 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.