سطح مبارزه با کرم خاردار پنبه در کشور

سطح مبارزه با کرم خاردار پنبه در کشور

سطح مبارزه با کرم خاردار پنبه در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/26
توضیحات

آمار فوق سطح مبارزه با کرم خاردار پنبه در کشور را در بازه سال‌های 1390 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.