سطح ردیابی گرینینگ مرکبات در کشور

سطح ردیابی گرینینگ مرکبات در کشور

سطح ردیابی گرینینگ مرکبات در کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هکتار
بروزرسانی: 1400/04/26
توضیحات

آمار فوق سطح ردیابی گرینینگ مرکبات در کشور را در بازه سال‌های 1388 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

توضیحات:
1) در آمار فوق واحد سال 1391 اصله می‌باشد.