ظرفیت واحدهای مرغ مادر تخمگذار مرغداری های کشور

ظرفیت واحدهای مرغ مادر تخمگذار مرغداری های کشور

ظرفیت واحدهای مرغ مادر تخمگذار مرغداری های کشور

قیمت از ۱۴,۰۰۰ تومان خرید اشتراک
دانلود
اشتراک گذاری
نوع گزارش آماری
واحد: هزار قطعه
بروزرسانی: 1399/11/07
توضیحات

آمار فوق ظرفیت واحدهای مرغ مادر تخمگذار مرغداری های کشور را در بازه سال های 1385 تا 1398 نشان می دهد که بر مبنای اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی کشور می باشد.